Om os - Dannelse

Mød teamet

Ibrahim Adan

Pædagog

Kimie Jay Bukholt

Lærer

Lasse Husted

Lærer

Ruhina Abdullah

Konsulent

Waseem Rana

Konsulent

Sabina Mengal

Lærer

Sadullah Elmazi

Pædagog

Faiza Ahmad

Pædagog

Kamal Hardan

Konsulent

Sumaya Zeimi

Studentermedhjælper

Hvad er dannelse?

naturlig læring

Hvis ikke læringen giver mening, og virker naturlig, så skaber vi kunstige forhold, som skaber overfladiske og kunstige elever. Hvad vi har brug er læring der giver mening, og som bygger på et naturligt fundament.

personlig læring

Hvis ikke læringen bygger på ens interesse og talent, så bliver det svært at holde motivation og engagementet højt. Derfor er det vigtigt at man inddrager så mange elementer fra de styrker man besidder, i undervisningen. 

projektbaseret læring

læringen kræver bevægelse og aktiv stillingstagen til ens ønske om viden. Find et ægte problem, find løsninger til problemet, og brug projektledelse som værktøj. 

læring i zoner

Hvis ikke rammerne for kreativ og innovativ læring er tilstede, så er de mange læringsstile som naturlig, personlig og projektbaseret læring ikke optimale. Derfor er det vigtigt at søge viden i zoner, værksteder, kreative rum, på gader, i virksomheder, hos eksperter, hos ens eget netværk og hos bekendte, familie og hjem. 

hjemmeundervisnings forhold

De bedste rammer for tryg læring, findes i hjemmet. Derfor skal vores læringscentre være en blanding mellem et hjem, klub og skole. Her finder man fædre og mødreroller, klubpædagoger og dygtige engagerede lærere.  

Lyt til flere oplæg om læring og dannelse 

"Hvordan sikrer vi os at vores børn lærer de grundlæggende dannelses kompetencer, på skolen, i klubben og hjemmet. I dag har vi overladt vores børn til institutioner som ikke har tid og overskud til at træne vores børn i at være mennesker"

Waseem Rana

Iværksætter-Akademiet

"Børn er forskellige, og har brug for at blive stimuleret med forskellige input. Men hvordan kan vi vide hvad den enkelte elev har brug for? Her er det vigtigt at vi graver dybt efter hvad vores børn i virkeligheden har brug for af viden, for at blive hele mennesker".  

Ibrahim Adan

- Book En Mentor

"Fremtiden vil kræve at vores børn kan skabe nye løsninger på allerede eksisterende problemer, eller nye problemer. Derfor er det vigtigt at vores børn færdes i miljøer der stimulerer socialt entreprenørskab, kreativitet, klima, bæredygtigt energi og genbrug 

Kimei Jay Buk

- Zonen