Voksne

TIL FORÆLDRE, LÆRERE OG PÆDAGOGER

UMI FILOSOFI


"UMI projektet ønsker at skabe relevans for børn og unge og se dem som en ressource for selv sig, hinanden og samfundet. 

Målet med UMI projektet, er at udvikle deres socialespirituelle og ledelses-kompetencer.


Det er med til at styrke deres kunnen i at balancere mellem familie, job/karriere og socialt entreprenørskab, samt at støtte dem i personlige relevante færdigheder (viden) med samlet formål at vække en interesse for ’livslang læring’.


Umi ønsker at kunne forberede dem til den uforudsigelige og konstant foranderlige fremtid de står overfor – alt sammen i ånden af socialt entreprenørskab, der defineres som; ’at skabe værdi’"kimie jay bukholt

Lærer og Uddannelses Entreprenør

VI TILBYDER

KURSER OG WORKSHOPOPLÆG OG FOREDRAGPERSONLIG RÅDGIVNIG