Hjem

Uddannelse og MentorIndsats for børn og unge, hvor familie, job & karriere og socialt entreprenørskab går hånd i hånd

Børn og unge er unikke, helt ned til deres fingerspids, med hver deres personlighed, og derfor er det vigtigt at hvert barn bliver mødt med respekt, empati og en individuel forståelse for deres fysiske og mentale kapacitet. Det er kernen i vores filosofi på UMI. 


Hvad er UMI? 

Uddannelse og MentorIndsats for Børn og Unge (UMI) består af et team af lærere, pædagoger, forældre og ildsjæle som brænder for at gøre en forskel for børn og unge. Vi tror på at vores hjem, skoler, klubber og de spirituelle rum, hvor vi som voksne ønsker at præge børn og unge, ikke har de optimale læringsmiljøer, hvor børn og unge kan udvikle sunde vaner og livsstile. 


Derfor er vi gået ind i kampen om at ændre disse "læringsrum", således at vores børn har alternativer til konstant at sidde på deres mobiltelefoner, sociale medier, spil, film og andet underholdning som fylder deres liv, og som præger deres sociale færdigheder. Så "læring" ikke bliver flere timers passiv indtagen af viden, men læring går hånd i hånd med praktisering, træning, øvelse og dannelse. 


Vores mission er at præge samtlige "rum" hvor børn og unge befinder sig, så læring, dannelse og tarbiya bliver en vigtig og integreret del af "rummet".


Hjælp os med at opnå vores mission, fordi vores børn og unge fortjener det. 

Om os

Hvad tilbyder vi? 

Aktiviteter for børn og unge

Vores børn har brug for kreative og inspirerende læringsmiljøer, i hjemmet, skolen og klubben, hvor der er plads til leg, læring og fordybelse.


Se vores mange tilbud for børn og unge i kreative og inspirerende læringsmiljøer.


Mikroskoler, klubber, café, værksteder, træning og spirituelle rum til fordybelse og refleksion. 

Kurser for forældre, lærere og pædagoger

Få gode råd og vejledning til hvordan du finder overskud og energi som forældre, eller som lærer og pædagog.


1) Vi tilbyder kreative aktiviteter for børn og unge i en mikroskole, klub, café og mentorforløb.


2) Vi tilbyder også kurser, workshop og foredrag til forældre, lærere og pædagoger, hvor vi drøfter lærings- og dannelses strategier for børn og unge.

Personlig mentor

Har du brug for en personlig mentor, rådgiver, murabbi eller blot et godt selskab, hvor dit barn kan få gode og sunder vaner? Så book en af vores mange mentorer. 


Vi ønsker at være med til at skabe fremtidens ledere, sociale entreprenør og aktivister. 

Emner og ideer til diskussion over en kop kaffe i vores IVA Kaffe og Juicebar på Rentemestervej 66

Relevante diskussioner for voksne

Hvad er kedsomhed?


Hvad skal jeg gøre når mit barn keder sig på skolen og i hjemmet? 

Er skolen med til at "danne" vores børn?


Hvad lærer vores børn og unge egentlig på skolerne i dag? Bliver de dannet? Bliver de klædt på til fremtiden? Eller bliver de blot gjort klar til eksamen, lektier og karakter?

Er du glad for at gå i skole? 


Vi har brug for at tale med børn og unge, når skole, læring og uddannelse bliver en byrde, straf og sur pligt. 

Relevante diskussioner for børn og unge

Hvordan er dit forhold til din far? Din mor? Din lærer?


En af de vigtigste diskussioner vi kan have med vores børn og unge i dag er, hvordan er deres forhold til voksne? Hvilke relationer har de til dem de skal "dannes" af?

Hvorfor lider vores børn af manglende selvværd og selvtillid?


Er vores dannelses strategier i virkeligheden ved at svække vores børn og unge? 

Hvilken rolle skal du spille overfor børn og unge?


Hvordan bygger vi sunde og stærke relationer mellem de voksne og børn? 

Vi satser på FNs verdensmål

"Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling."


FN's verdensmål nr. 4, indikator 4.7.

Spirituelle

kompetencer

Sociale

kompetencer

Ledelses

kompetencer